----

Sociedade Galega Sementeira de Basilea

Entidade editora:
Voceiro da S. G. Sementeira [1ª época]. Basilea.
1982. Semente. Basilea.