----

Federación de Sociedades Galegas na Suíza

Entidade editora:
Días das Letras Galegas FSGS. Cham.
1993. Diáspora. Zúrich.