----

Casa de Galicia de León

Entidade editora:
1992. Boletín Informativo [1ª época]. León [nac. España].
2009. En letras. León [nac. España].