Centro Galego. Mallorca

[entidade social]
Entidade editora:
1989. Adiala. Palma de Mallorca.