Patronato da Cultura Galega de Montevideo

Entidade editora:
1965. Guieiro [1ª época]. Montevideo.
1984. Guieiro [2ª época]. Montevideo.
Entidade promotora:
1950. Sempre en Galicia. Montevideo.