----

Patronato da Cultura Galega de Montevideo

Entidade editora:
1965. Guieiro [1965-68] [1ª época]. Montevideo.
1984. Guieiro [1984] [2ª época]. Montevideo.
Entidade promotora:
1950. Sempre en Galicia . Montevideo.