Centro Gallego de Rosario

Fundado o 5/11/1956 a raíz da fusión do Centro Saviñao e os seus Contornos e o Centro Galego. Fonte: Centro Gallego de Rosario (consulta 10-10-2017)
Entidade editora:
1994. Galicia en Rosario. Rosario.
Entidade promotora:
1986. Recorriendo España. Bos Aires.