----

Asociación Civil de Amigos de Santiago

Entidade editora:
1960. Compostela. Caracas.
Entidade promotora:
1970. España semanal. Maracaibo.