----

Asociación Cultural Galega "O Pote"

Entidade editora:
1979. Pote, O. Helmond.