Casa de España: Departamento de Cultura Galega

Entidade editora:
Boletín Porto Alegre. Portoalegre.