Galicia sen libros
Xulián Maure Rivas. Autoría 1987
A igrexa e a lingua galega
Xesús Ferro Ruibal. Autoría 1987