Autopoética, 1935
Fermín Bouza-Brey. Autoría 1992
Portada de  Eduardo Blanco-Amor en América (I)
Eduardo Blanco-Amor en América (I)
Eduardo Blanco Amor. Autoría 1992
Portada de  Galicia and America
Galicia and America
Daniel Varela Suanzes-Carpegna. Comisariado María Xosé Rodríguez Galdo. Comisariado María Xosé Rodríguez Galdo. Dirección 1992
Portada de  Galicia e América
Galicia e América
Daniel Varela Suanzes-Carpegna. Comisariado María Xosé Rodríguez Galdo. Comisariado María Xosé Rodríguez Galdo. Dirección 1992
Portada de  Galicia e América
Galicia e América
María Xosé Rodríguez Galdo. Dirección Pilar Freire Esparís. Dirección Abel Losada Álvarez. Dirección 1992
Portada de  Galicia Terra Nai
Galicia Terra Nai
Manuel Rivas. Comisariado 1992
Portada de  Galicia y América
Galicia y América
Daniel Varela Suanzes-Carpegna. Comisariado María Xosé Rodríguez Galdo. Comisariado María Xosé Rodríguez Galdo. Dirección 1992
Portada de  Libro do Concello de Santiago
Libro do Concello de Santiago
Ángel Rodríguez González. Edición María Pilar Rodríguez González. Colaboración 1992
Portada de  Minutario notarial de Pontevedra
Minutario notarial de Pontevedra
Ángel Rodríguez González. Edición Xosé Armas Castro. Edición 1992
Odisea
Homero. Autoría Evaristo de Sela. Tradución 1992