Portada de Actas do simposio de antropoloxía: in memoriam Fermín Bouza Brey
Actas do simposio de antropoloxía: in memoriam Fermín Bouza Brey
Antón Fraguas. Coordinación Xosé Manuel González Reboredo. Coordinación Xosé Antón Fidalgo Santamariña. Coordinación 1994
Portada de Constituciones Sinodales del Obispado de Orense [Cartoné]
Constituciones Sinodales del Obispado de Orense [Cartoné]
Francisco Manrique de Lara. Autoría Jerónimo López López. Edición 1994
Portada de Constituciones Sinodales del Obispado de Orense [Rústica]
Constituciones Sinodales del Obispado de Orense [Rústica]
Francisco Manrique de Lara. Autoría Jerónimo López López. Edición 1994
Portada de Corpus de inscricións romanas de Galicia: provincia de Pontevedra. II
Corpus de inscricións romanas de Galicia: provincia de Pontevedra. II
Gerardo Pereira Menaut. Autoría Genma Baños Rodríguez. Autoría 1994
Portada de Escolma de escritos
Escolma de escritos
Concepción Arenal. Autoría María José Lacalzada de Mateo. Compilación Anxos Sumai. Tradución 1994
Portada de Homenaxe a don Manuel Meilán
Homenaxe a don Manuel Meilán
Manuel Meilán. Autoría Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación 1994
Portada de A lingoaxe i as língoas
A lingoaxe i as língoas
Ramón Piñeiro. Autoría Domingo García Sabell. Autoría 1994
Portada de Os músicos do pórtico de San Martiño de Noia [Carpeta]
Os músicos do pórtico de San Martiño de Noia [Carpeta]
José López Calo. Autoría Suso Xogaina. Fotografía 1994
Portada de Os músicos do pórtico de San Martiño de Noia [Libro]
Os músicos do pórtico de San Martiño de Noia [Libro]
José López Calo. Autoría Suso Xogaina. Fotografía 1994
Portada de Ramón Piñeiro
Ramón Piñeiro
Ramón Piñeiro. Autoría Afonso Vázquez-Monxardín. Transcrición Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación 1994
Portada de Ramón Suárez Picallo e Ramón Otero Pedrayo en América. Vol. 2
Ramón Suárez Picallo e Ramón Otero Pedrayo en América. Vol. 2
Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación 1994
Portada de Sobre a arte galega
Sobre a arte galega
Luís Seoane. Autoría 1994
Portada de O tombo de Celanova
O tombo de Celanova
José Miguel  Andrade Cernadas. Compilación Marta Díaz Tie. Colaboración Francisco Javier Pérez Rodríguez. Colaboración 1994
Portada de Torres e castelos de Galicia
Torres e castelos de Galicia
Vari Caramés. Fotografía 1994