Portada de Arquitectura moderna en Galicia
Arquitectura moderna en Galicia
Miguel Ángel Baldellou. Autoría 1995
Portada de Charamuscas, 1923 : Xosé María Brea Segade, Rafael Dieste, Xesús Romero Suárez
Charamuscas, 1923 : Xosé María Brea Segade, Rafael Dieste, Xesús Romero Suárez
Xosé María Brea Segade. Autoría Rafael Dieste. Autoría Xesús Romero Suárez. Autoría 1995
Portada de Coloquio de vintecatro galegos rústicos
Coloquio de vintecatro galegos rústicos
Martín Sarmiento. Autoría Ramón Mariño Paz. Edición 1995
Portada de Estudios Migratorios N.º 1 (decembro de 1995)
Estudios Migratorios N.º 1 (decembro de 1995)
María Xosé Rodríguez Galdo. Edición Xosé Ramón Barreiro Fernández. Edición Vicente Peña. Edición 1995
Portada de Fr. Martín Sarmiento
Fr. Martín Sarmiento
Martín Sarmiento. Autoría Xosé Filgueira Valverde. Edición María José Fortes Alén. Edición 1995
Portada de Fray Martín Sarmiento y la Galicia de su tiempo
Fray Martín Sarmiento y la Galicia de su tiempo
Xosé Filgueira Valverde. Textos Xurxo Lobato. Fotografía 1995
Portada de Frei Martín Sarmiento e a Galicia do seu tempo
Frei Martín Sarmiento e a Galicia do seu tempo
Xosé Filgueira Valverde. Textos Xurxo Lobato. Fotografía 1995
Portada de Homenaxe a Frei Martín Sarmiento no Terceiro Centenario do seu nacemento
Homenaxe a Frei Martín Sarmiento no Terceiro Centenario do seu nacemento
Francisco Fernández del Riego. Autoría Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación Afonso Cid. Locución Vidal López. Son 1995
Portada de Homenaxe a Rafael Dieste
Homenaxe a Rafael Dieste
Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación Afonso Cid. Locución Vidal López. Son 1995
Portada de Homenaxe á revista Nós no seu 75 aniversario
Homenaxe á revista Nós no seu 75 aniversario
Ramón Otero Pedrayo. Autoría Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación Afonso Cid. Locución 1995
Portada de Homenaxe de Galicia a Don Ramón Otero Pedrayo
Homenaxe de Galicia a Don Ramón Otero Pedrayo
Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación Afonso Cid. Locución Bea Pérez. Son Vidal López. Son 1995
Portada de A lingua galega en Cuba
A lingua galega en Cuba
Xosé Neira Vilas. Autoría 1995
Portada de Lugar, memoria e proxecto
Lugar, memoria e proxecto
Miguel Ángel Baldellou. Autoría 1995
Portada de No centenario do Museo Arqueolóxico de Ourense
No centenario do Museo Arqueolóxico de Ourense
Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación Afonso Cid. Locución 1995
Portada de Ofrenda a Rosalía de Castro no Centro Galego de Buenos Aires
Ofrenda a Rosalía de Castro no Centro Galego de Buenos Aires
Manuel Suárez. Coordinación Afonso Vázquez-Monxardín. Edición Xosé Mosquera Pérez. Autoría Ramón Otero Pedrayo. Autoría Eduardo Sánchez Millares. Autoría Afonso Cid. Locución Vidal López. Son 1995
Portada de Padróns de Ourense do século XV
Padróns de Ourense do século XV
Anselmo López Carreira. Edición 1995
Portada de Pazo de Raxoi
Pazo de Raxoi
Manuel Fraga. Autoría Pedro de Llano Cabado. Textos 1995
Portada de Los poemas gallegos de Federico García Lorca
Los poemas gallegos de Federico García Lorca
Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación Eduardo Blanco Amor. Autoría 1995
Portada de O pórtico poético dos «Seis poemas galegos» de García Lorca
O pórtico poético dos «Seis poemas galegos» de García Lorca
Luis Pérez Rodríguez. Autoría Eduardo Blanco Amor. Autoría Federico García Lorca. Autoría Isidro Maiztegui. Música. Composición 1995
Publicidade e lingua galega
Fernando Ramallo. Autoría Gabriel Rei-Doval. Autoría 1995
Portada de Os ríos galegos
Os ríos galegos
Francisco Río Barja. Autoría Francisco Rodríguez Lestegás. Autoría 1995
Romarías e peregrinacións
Antonio Fraguas. Coordinación Xosé Antón Fidalgo Santamariña. Coordinación Xosé Manuel González Reboredo. Coordinación 1995
Portada de Sons da Terra
Sons da Terra
Jesús Villares Cuba. Gravación Roberto Díaz Díaz. Gravación 1995
Portada de Tempos que hai neste tempo
Tempos que hai neste tempo
Manuel Sendón. Fotografía Xosé Filgueira Valverde. Presentación Christian Caujoulle. Textos Manuel Rivas. Textos 1995