As augas de Galicia
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Coordinación 1996
Portada de  Celso Emilio Ferreiro
Celso Emilio Ferreiro
Xosé Antonio Perozo. Escolma María Xosé Porteiro García. Escolma Xosé Antonio Perozo. Entrevista María Xosé Porteiro García. Entrevista 1996
Portada de  Documentos da catedral de Ourense
Documentos da catedral de Ourense
Emilio Duro Peña. Compilación 1996
Portada de  Estudios Migratorios N.º 2 (decembro de 1996)
Estudios Migratorios N.º 2 (decembro de 1996)
María Xosé Rodríguez Galdo. Edición Xosé Ramón Barreiro Fernández. Edición Vicente Peña. Edición 1996
Portada de As factorías do futuro
As factorías do futuro
Manuel Rivas. Coordinación 1996
Portada de  Luís Seoane
Luís Seoane
Luís Seoane. Autoría Lino Braxe. Compilación Xavier Seoane. Compilación 1996
Portada de  Memoria sobre la pesca de la sardina en las costas de Galicia
Memoria sobre la pesca de la sardina en las costas de Galicia
José Andrés Cornide. Autoría Francisco Calo Lourido. Edición 1996
Portada de  Música para os seis poemas galegos de Federico García Lorca
Música para os seis poemas galegos de Federico García Lorca
Isidro Maiztegui. Música. Composición Federico García Lorca. Autoría 1996
Portada de A nosa fala
A nosa fala
Francisco Fernández Rei. Edición Carme Hermida. Edición Miruca Parga. Colaboración Alfonso Xabier Canosa. Colaboración 1996
Portada de  Orixe e formación da cidade de Ourense
Orixe e formación da cidade de Ourense
Xesús Ferro Couselo. Autoría Carme Hermida. Locución 1996
Portada de  Patrimonio cultural galego na emigración
Patrimonio cultural galego na emigración
María Xosé Rodríguez Galdo. Coordinación Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación 1996
Portada de O pórtico poético dos “Seis poemas galegos” de García Lorca
O pórtico poético dos “Seis poemas galegos” de García Lorca
Luis Pérez Rodríguez. Autoría Eduardo Blanco Amor. Autoría Federico García Lorca. Autoría Isidro Maiztegui. Música. Composición 1996
Portada de A prensa galega da inmigración en Uruguai
A prensa galega da inmigración en Uruguai
Carlos Zubillaga. Autoría 1996
Portada de  Ramón Cabanillas
Ramón Cabanillas
Ramón Otero Pedrayo. Autoría Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación 1996
A realidade histórica de Galicia
Álvaro Cunqueiro. Autoría Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación Afonso Cid. Locución 1996
Sociedade e tecnoloxía tradicionais do val de Ancares
Xosé Manuel González Reboredo. Autoría Clodio González Pérez. Autoría X. Pena Sanz. Ilustración Antonio Fraguas. Limiar 1996
Tecnoloxía tradicional
Antonio Fraguas. Coordinación Xosé Antón Fidalgo Santamariña. Coordinación 1996