Portada de  Actas dos II Encontros para a Normalización Lingüística
Actas dos II Encontros para a Normalización Lingüística
Ana B. Domínguez Salgado. Edición Susana Mayo Redondo. Edición Daniel Romero Rodríguez. Edición 1999
Portada de  Arco da Vella
Arco da Vella
Antonio Cerviño. Autoría 1999
O castiñeiro
Ernesto Viéitez. Autoría María Luísa Viéitez. Colaboración Francisco José Viéitez. Colaboración 1999
Portada de  Colección diplomática medieval do Arquivo da Catedral de Mondoñedo
Colección diplomática medieval do Arquivo da Catedral de Mondoñedo
Enrique Cal Pardo. Compilación Enrique Cal Pardo. Transcrición 1999
Coroación poética de Ramón Cabanillas
Paulino Pedret Casado. Autoría Aquilino Iglesia Alvariño. Autoría Ramón Otero Pedrayo. Autoría Antonio Fernández Salgado. Transcrición Afonso Vázquez-Monxardín. Transcrición Ramón Nicolás. Limiar 1999
Estudios Migratorios N.º 7 e 8 (1999)
Xosé Ramón Barreiro Fernández. Edición Pilar Cagiao. Edición Xosé M. Núñez Seixas. Edición Alexandre Vázquez González. Edición 1999
Guerra civil (1936-1939) e literatura galega
Xesús Alonso Montero. Edición Miro Villar. Edición 1999
Portada de  Nomes da Comunicación en Galicia
Nomes da Comunicación en Galicia
Xosé López García. Coordinación 1999