Portada de  Arco da Vella
Arco da Vella
Antonio Cerviño. Autoría 2002
A Comunicación en Galicia 2002
Xosé López García. Coordinación 2002
Dialectoloxía e léxico
Rosario Álvarez. Edición Xulio Sousa. Edición Francisco Dubert. Edición 2002
Estudios Migratorios N.º 10 (decembro 2000)
Xosé Ramón Barreiro Fernández. Edición Pilar Cagiao. Edición Xosé M. Núñez Seixas. Edición Alexandre Vázquez González. Edición 2002
Estudios Migratorios N.º 13-14 (xuño-decembro 2002)
Xosé Ramón Barreiro Fernández. Edición Pilar Cagiao. Edición Xosé M. Núñez Seixas. Edición Alexandre Vázquez González. Edición 2002
Galicia e a sega en Castela ó longo dos tempos
Xosé Manuel González Reboredo. Comisariado Xosé Carlos Sierra Rodríguez. Comisariado 2002
Galicia-Finlandia: modos de pensar
Margarita Ledo. Coordinación Tapio Varis. Coordinación 2002