Portada de  Arco da Vella
Arco da Vella
Antonio Cerviño. Autoría 2002
A Comunicación en Galicia 2002
Xosé López García. Coordinación 2002
Dialectoloxía e léxico
Rosario Álvarez Blanco. Edición Xulio Sousa. Edición Francisco Dubert. Edición 2002
Estudios Migratorios N.º 10 (decembro 2000)
Xosé Ramón Barreiro Fernández. Edición Pilar Cagiao. Edición Xosé M. Núñez Seixas. Edición Alexandre Vázquez González. Edición 2002
Estudios Migratorios N.º 13-14 (xuño-decembro 2002)
Xosé Ramón Barreiro Fernández. Edición Pilar Cagiao. Edición Xosé M. Núñez Seixas. Edición Alexandre Vázquez González. Edición 2002
Galicia e a sega en Castela ó longo dos tempos
Xosé Manuel González Reboredo. Comisariado Xosé Carlos Sierra Rodríguez. Comisariado 2002
Galicia-Finlandia: modos de pensar
Margarita Ledo. Coordinación Tapio Varis. Coordinación 2002
Portada de El Gran gallego
El Gran gallego
Antolín López Peláez. Autoría 2002
Portada de  Índice documental de escultores galegos do século XX
Índice documental de escultores galegos do século XX
María Luisa Sobrino Manzanares. Dirección 2002
Nos lindeiros da galeguidade: estudio antropolóxico do Val de Fornela
Xosé Manuel González Reboredo. Autoría Luís Costa Vázquez-Mariño. Autoría Clodio González Pérez. Autoría 2002
Portada de O Padre Sarmiento e o seu tempo
O Padre Sarmiento e o seu tempo
Andratx Badia. Asesoramento 2002
Portada de  Pequena escolma ilustrada de Sarmiento
Pequena escolma ilustrada de Sarmiento
Martín Sarmiento. Autoría Soledad Pite. Coordinación 2002
O Proceso de normalización do idioma galego (1980-2000)
Xan Bouzada. Autoría Agustín Fernández Paz. Autoría Anxo M. Lorenzo Suárez. Autoría Henrique Monteagudo. Coordinación Xan Bouzada. Coordinación 2002
O proceso de normalización lingüística do idioma galego (1980-2000)
Henrique Monteagudo. Coordinación Xan Bouzada. Coordinación 2002
Reflexiones literarias para una biblioteca real
Martín Sarmiento. Autoría José Santos. Edición José Santos. Estudo 2002
Portada de  Reflexiones literarias para una biblioteca real
Reflexiones literarias para una biblioteca real
Martín Sarmiento. Autoría José Santos. Edición José Santos. Estudo 2002
Xavier Bóveda. Belezas locais, bohemia e aventura emigrante
Xavier Bóveda. Autoría Luis Martul Tobío. Estudo introdutorio Carmen Luna Selles. Estudo introdutorio María Golán. Estudo introdutorio 2002
Xornalismo en Internet
Xosé López García. Coordinación Miguel Túñez López. Coordinación 2002