Actas do I Congreso Internacional “Curros Enríquez e o Seu Tempo”
Xesús Alonso Montero. Edición Henrique Monteagudo. Edición Begoña Tajes. Edición 2004
Actas do I Congreso Internacional “Curros Enríquez e o Seu Tempo” (V.1)
Xesús Alonso Montero. Edición Henrique Monteagudo. Edición Begoña Tajes. Edición 2004
Actas do I Congreso Internacional “Curros Enríquez e o Seu Tempo” (V.2)
Xesús Alonso Montero. Edición Henrique Monteagudo. Edición Begoña Tajes. Edición 2004
A arte dramática e función docente
José Antonio Caride. Autoría Felipe Trillo. Autoría Manuel F. Vieites. Autoría 2004
A comunicación en Galicia 2004
Xosé López García. Coordinación 2004
Os documentos do Tombo de Toxos Outos
Francisco Javier Pérez Rodríguez. Autoría 2004
Galicia, o sorriso de Daniel
Ramón Villares. Dirección Miguel Anxo Seixas. Coordinación Alfonso Zulueta. Textos 2004
A investigación e o ensino do xornalismo no espazo luso-galego
Xosé López García. Coordinación Jorge Pedro Sousa. Coordinación 2004
A lingua galega, historia e actualidade (v. I)
Rosario Álvarez Blanco. Edición Francisco Fernández Rei. Edición Antón Santamarina. Edición 2004
A lingua galega, historia e actualidade (v. IV)
Rosario Álvarez Blanco. Edición Francisco Fernández Rei. Edición Antón Santamarina. Edición 2004
A lingua galega: historia e actualidade (v. II)
Rosario Álvarez Blanco. Edición Francisco Fernández Rei. Edición Antón Santamarina. Edición 2004
A lingua galega: historia e actualidade (v. III)
Rosario Álvarez Blanco. Edición Francisco Fernández Rei. Edición Antón Santamarina. Edición 2004
O mar terra adentro
Xaquín Lorenzo. Autoría Xosé Conde Corbal. Ilustración 2004
Miliarios e outras inscricións viarias romanas do noroeste hispánico
Antonio Rodríguez Colmenero. Autoría Santiago Ferrer. Autoría Rubén D. Álvarez Asorey. Autoría 2004
Xaquín Lorenzo
Xaquín Lorenzo. Autoría Tomás Vega. Colaboración 2004
Xaquín Lorenzo, Xocas
Xaquín Lorenzo. Autoría Rodrigo Romaní. Coordinación Afonso Vázquez-Monxardín. Limiar Cristina Pujales. Transcrición 2004
Portada de O xornal “Galicia” (1922-1926)
O xornal “Galicia” (1922-1926)
Xosé López García. Edición 2004