Actas do I Congreso Internacional “Curros Enríquez e o Seu Tempo”
Xesús Alonso Montero. Edición Henrique Monteagudo. Edición Begoña Tajes. Edición 2004
Actas do I Congreso Internacional “Curros Enríquez e o Seu Tempo” (V.1)
Xesús Alonso Montero. Edición Henrique Monteagudo. Edición Begoña Tajes. Edición 2004
Actas do I Congreso Internacional “Curros Enríquez e o Seu Tempo” (V.2)
Xesús Alonso Montero. Edición Henrique Monteagudo. Edición Begoña Tajes. Edición 2004
A arte dramática e función docente
José Antonio Caride. Autoría Felipe Trillo. Autoría Manuel F. Vieites. Autoría 2004
A comunicación en Galicia 2004
Xosé López García. Coordinación 2004
Os documentos do Tombo de Toxos Outos
Francisco Javier Pérez Rodríguez. Autoría 2004