Auga e cultura
Soledad Pite. Coordinación 2006
Portada de  Comunicación e cultura en Galicia e Portugal
Comunicación e cultura en Galicia e Portugal
Xosé López García. Coordinación Rosa Aneiros. Coordinación 2006
Estudios Migratorios N.º 15-16 (xuño-decembro 2003)
Xosé Ramón Barreiro Fernández. Edición Pilar Cagiao. Edición Xosé M. Núñez Seixas. Edición Alexandre Vázquez González. Edición Ramón Villares. Edición 2006
Portada de O exilio galego de 1936: política, sociedade, itinerarios
O exilio galego de 1936: política, sociedade, itinerarios
Xosé M. Núñez Seixas. Edición Pilar Cagiao. Edición 2006
Portada de  Galicia e as Cantigas de Santa María
Galicia e as Cantigas de Santa María
Antoni Rossell. Autoría 2006
Os incendios forestais en Galicia
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Coordinación Plácido Baamonde. Coordinación 2006
Lingua e territorio
Rosario Álvarez. Edición Francisco Dubert. Edición Xulio Sousa. Edición 2006
Portada de  Medios de comunicación e telecomunicacións
Medios de comunicación e telecomunicacións
Aníbal R. Figueiras Vidal. Coordinación 2006
Obra poética dispersa de Xoán Manuel Pintos Villar
Xoán Manuel Pintos. Autoría María do Carme Ríos Panisse. Introdución María do Carme Ríos Panisse. Edición María do Carme Ríos Panisse. Notas 2006
Ordo prophetarum
Miguel Guido González Szamock. Tradución Manuel Castiñeiras. Tradución Mónica Díaz Platas. Tradución 2006