Almanaque gallego por Manuel Castro López (Volume II: 1903-1907)
Manuel Castro López. Autoría Emilia García López. Índices 2009
Almanaque gallego por Manuel Castro López (Volume III: 1908-1912)
Manuel Castro López. Autoría Emilia García López. Índices 2009
Almanaque gallego por Manuel Castro López (Volume IV: 1913-1917)
Manuel Castro López. Autoría Emilia García López. Índices 2009
Amor Ruibal Filólogo
Andrés Torres Queiruga. Coordinación Antonio Domínguez Rey. Coordinación Pablo Cano López. Coordinación 2009
Crear cultura, imaxinar país
Xosé María García Palmeiro. Textos Xosé María García Palmeiro. Documentación Xurxo Lobato. Fotografía 2009
Portada de As dúas culturas
As dúas culturas
Charles Snow. Autoría Stefan Collini. Introdución Eva Almazán. Tradución 2009
Galicia na sociedade do coñecemento
Xosé Carlos Arias. Coordinación Domingo Docampo. Coordinación 2009
A lingua das novas
Miguel Túñez López. Coordinación Xosé López García. Coordinación 2009
Olladas críticas sobre a paisaxe
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Coordinación Federico López Silvestre. Coordinación 2009