Os adeuses
Alberto Martí. Fotografía Begoña Combo. Coordinación Begoña Tajes. Coordinación 2010
Almanaque gallego por Manuel Castro López (Volume V: 1918-1922)
Manuel Castro López. Autoría Emilia García López. Índices 2010
Almanaque gallego por Manuel Castro López (Volume VI: 1923-1927)
Manuel Castro López. Autoría Emilia García López. Índices 2010
Arriola, obra musical
José Arriola. Música. Composición 2010
Cantigas de Santa María: Códice de Toledo (To)
Afonso X O sabio. Autoría Martha E. Schaffer. Transcrición Henrique Monteagudo. Edición 2010
Cartas de poeta
Uxío Novoneyra. Autoría Luís Cochón. Edición Luís Alonso Girgado. Edición Alexandra Cillero Prieto. Colaboración Élida Abal Santorum. Colaboración 2010
Cartas de poeta
Uxío Novoneyra. Autoría Luís Cochón. Edición Luís Alonso Girgado. Edición Alexandra Cillero Prieto. Colaboración Élida Abal Santorum. Colaboración 2010
A comunicación en Galicia 2010
Xosé López García. Coordinación Rosa Aneiros. Coordinación 2010
Estudos Migratorios. Revista Galega de Análise das Migracións. V. II, N.º 1 (2009)
Pilar Cagiao. Secretaría de redacción Xosé M. Núñez Seixas. Secretaría de redacción 2010
Estudos Migratorios. Revista Galega de Análise das Migracións. V. II, N.º 2 (2009)
Pilar Cagiao. Secretaría de redacción Xosé M. Núñez Seixas. Secretaría de redacción 2010
Estudos Migratorios. Revista Galega de Análise das Migracións. V. III, N.º 1 (2010)
Pilar Cagiao. Secretaría de redacción Xosé M. Núñez Seixas. Secretaría de redacción 2010
Imaxes de Galicia
Luís Seoane. Autoría Miguel Anxo Seixas. Textos 2010