O pórtico poético dos «Seis poemas galegos» de F. García Lorca
Luis Pérez Rodríguez. Autoría Isidro Maiztegui. Música. Composición 2011
Portada de Os adeuses
Os adeuses
Alberto Martí. Fotografía 2011
Amarras de tinta
Xosé M. Núñez Seixas. Coordinación Domingo L. González Lopo. Coordinación 2011
O idioma galego na sociedade
Henrique Monteagudo. Dirección 2011
A situación sociocultural dos concellos galegos de menos de 50.000 habitantes
Xesús A. Lage. Autoría Xosé Elías Trabada Crende. Autoría Mercedes Fernández Gestido. Autoría 2011