Portada de  Almanaque gallego  por Manuel Castro López (1898-1927)
Ed. dixital
Almanaque gallego por Manuel Castro López (1898-1927)
Manuel Castro López. Autoría Xosé Ramón Barreiro Fernández. Estudo introdutorio 2012
Análise da acción en política lingüística no ámbito municipal nos últimos anos
Concepción Cochón. Autoría Valentín García Gómez. Autoría Nel Vidal. Autoría 2012
Caderno de bitácora de Valentín Paz-Andrade
Juan Durán. Música. Composición Valentín Paz Andrade. Autoría 2012
Canto do pobo disperso
Valentín Paz Andrade. Autoría 2012
Un canto e unha luz na noite
Ricardo Gurriarán. Coordinación 2012
A constitución de 1812 en lingua galega
Ramón Máiz Suárez. Edición Ramón Villares. Edición 2012
Escribir de ciencia en galego
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Edición Xurxo Mariño. Edición 2012
Portada de  Estudos Migratorios. Revista Galega de Análise das Migracións. V. III, N.º 2 (2010)
Estudos Migratorios. Revista Galega de Análise das Migracións. V. III, N.º 2 (2010)
Pilar Cagiao. Secretaría de redacción Xosé M. Núñez Seixas. Secretaría de redacción 2012
Pranto matricial na voz do seu autor
Valentín Paz Andrade. Autoría Ramón Villares. Presentación Afonso Vázquez-Monxardín. Estudo introdutorio 2012
Recursos en I+D+i dedicados ao estudo dos efectos da vertedura do Prestige (2003-08)
Victoriano Urgorri. Coordinación Marcos Pérez Señarís. Coordinación 2012
O(s) sentido(s) da(s) cultura(s)
Ramón Máiz Suárez. Compilación 2012