Portada de  Almanaque gallego  por Manuel Castro López (1898-1927)
Ed. dixital
Análise da acción en política lingüística no ámbito municipal nos últimos anos
Concepción Cochón. Autoría Valentín García Gómez. Autoría Nel Vidal. Autoría 2012
Caderno de bitácora de Valentín Paz-Andrade
Juan Durán Alonso. Música. Composición Valentín Paz Andrade. Autoría 2012
Canto do pobo disperso
Valentín Paz Andrade. Autoría 2012
Un canto e unha luz na noite
Ricardo Gurriarán. Coordinación 2012
A constitución de 1812 en lingua galega
Ramón Máiz Suárez. Edición Ramón Villares. Edición 2012
Escribir de ciencia en galego
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Edición Xurxo Mariño. Edición 2012
Portada de  Estudos Migratorios. Revista Galega de Análise das Migracións. V. III, N.º 2 (2010)
Estudos Migratorios. Revista Galega de Análise das Migracións. V. III, N.º 2 (2010)
Pilar Cagiao. Secretaría de redacción Xosé M. Núñez Seixas. Secretaría de redacción 2012
Pranto matricial na voz do seu autor
Valentín Paz Andrade. Autoría Ramón Villares. Presentación Afonso Vázquez-Monxardín. Estudo introdutorio 2012
Recursos en I+D+i dedicados ao estudo dos efectos da vertedura do Prestige (2003-08)
Victoriano Urgorri. Coordinación Marcos Pérez Señarís. Coordinación 2012
O(s) sentido(s) da(s) cultura(s)
Ramón Máiz Suárez. Compilación 2012