Cancioneiro da loita galega
Florencio Delgado Gurriarán. Edición 2022
Galicia no tempo de Afonso X
José Miguel  Andrade Cernadas. Edición Simon R. Doubleday. Edición 2021
Vindicación
José Baña Pose. Autoría 2021
«Da fonte máis fonda»
Aquilino Iglesía Alvariño. Autoría Rosario Álvarez. Edición Aquilino Iglesia Ferreirós. Edición 2021
O valor do portugués en Galicia
Håkan Casares. Coordinación 2020
Calen barbas, falen cartas
Rosario Álvarez. Edición Ernesto González Seoane. Edición 2020
Farsa das zocas
Ricardo Carballo Calero. Autoría 2020
Libro do Portovello
Beatriz Vaquero Díaz. Autoría Francisco Javier Pérez Rodríguez. Autoría 2020