Son de Galicia
Luís Costa Vázquez. Edición Inmaculada López Silva. Edición 2019
O tempo das mareas. María Casares e Galicia
María Lopo. Autoría Ramón Villares. Presentación 2016
Portada de Os adeuses
Os adeuses
Alberto Martí. Fotografía 2011
Os adeuses
Alberto Martí. Fotografía Begoña Combo. Coordinación Begoña Tajes. Coordinación 2010
Estudios Migratorios N.º 11-12 (xuño-decembro 2001)
Xosé Ramón Barreiro Fernández. Edición Pilar Cagiao. Edición Xosé M. Núñez Seixas. Edición Alexandre Vázquez González. Edición 2003
Nos lindeiros da galeguidade: estudio antropolóxico do Val de Fornela
Xosé Manuel González Reboredo. Autoría Luís Costa Vázquez. Autoría Clodio González Pérez. Autoría 2002