Galicia no tempo de Afonso X
José Miguel  Andrade Cernadas. Edición Simon R. Doubleday. Edición 2021
Son de Galicia
Luís Costa Vázquez. Edición Inmaculada López Silva. Edición 2019
Galicia en Cuba
Xosé Neira Vilas. Autoría 2013
A constitución de 1812 en lingua galega
Ramón Máiz Suárez. Edición Ramón Villares. Edición 2012
Galicia 25: Unha cultura para un novo século
Víctor F. Freixanes. Comisariado Henrique Monteagudo. Comisariado Iago Seara Morales. Comisariado 2008
Textos para a historia das mulleres en Galicia
María Xosé Rodríguez Galdo. Coordinación 1999