Son de Galicia
Luís Costa Vázquez. Edición Inmaculada López Silva. Edición 2019
O tempo das mareas. María Casares e Galicia
María Lopo. Autoría Ramón Villares. Presentación 2016
Arte+mulleres. Creadoras galegas
María Luisa Sobrino Manzanares. Edición 2015
Nos lindeiros da galeguidade: estudio antropolóxico do Val de Fornela
Xosé Manuel González Reboredo. Autoría Luís Costa Vázquez. Autoría Clodio González Pérez. Autoría 2002
Portada de  Catálogo dos fondos cinematográficos nos arquivos públicos galegos
Catálogo dos fondos cinematográficos nos arquivos públicos galegos
Ángel Luis Hueso Montón. Dirección Rita Martín Sánchez. Colaboración Aurora Vázquez Anciros. Colaboración Xosé Luis Castro de Paz. Colaboración 1990