Galicia no tempo de Afonso X
José Miguel  Andrade Cernadas. Edición Simon R. Doubleday. Edición 2021
Son de Galicia
Luís Costa Vázquez. Edición Inmaculada López Silva. Edición 2019
O tempo das mareas. María Casares e Galicia
María Lopo. Autoría Ramón Villares. Presentación 2016
Arte+mulleres. Creadoras galegas
María Luisa Sobrino Manzanares. Edición 2015
Nos lindeiros da galeguidade: estudio antropolóxico do Val de Fornela
Xosé Manuel González Reboredo. Autoría Luís Costa Vázquez. Autoría Clodio González Pérez. Autoría 2002