Luis R. Brage Villar
David Ferreiro Carballo. Autoría 2020
Ricardo Portela
Carlos Núñez. Autoría 2020
Chucurruchu
Antón Iglesias Vilarelle. Música. Composición 2017
José Rubia Barcia
José Manuel González Herrán. Edición 2014
Arriola, obra musical
José Arriola. Música. Composición 2010
Portada de  Sobre Arriola
Sobre Arriola
Rafael Úbeda. Textos Luís Mera. Textos Joám Trillo. Textos 2010
Portada de  Carlos Casares
Carlos Casares
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Coordinación Henrique Monteagudo. Coordinación 2003
Portada de  Homenaxe a Noriega Varela
Homenaxe a Noriega Varela
Ramón Otero Pedrayo. Autoría Xosé Soto Andión. Transcrición Manuel Rico Verea. Transcrición José de Vaquedano. Transcrición Cristina Pujales. Coordinación 2000
O pórtico poético dos «Seis poemas galegos» de García Lorca
Luis Pérez Rodríguez. Autoría Eduardo Blanco Amor. Autoría Federico García Lorca. Autoría Isidro Maiztegui. Música. Composición 1998
Portada de  Homenaxe a Ánxel Fole
Homenaxe a Ánxel Fole
Margarita Ledo. Entrevista Carlos Casares. Entrevista Claudio Rodríguez Fer. Entrevista Cristina Pujales. Escolma Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación Afonso Cid González. Locución Bea Pérez. Son 1997