Textos para a historia das mulleres en Galicia
María Xosé Rodríguez Galdo. Coordinación 1999