Arte+mulleres. Creadoras galegas
María Luisa Sobrino Manzanares. Edición 2015