Libro do Portovello
Beatriz Vaquero Díaz. Autoría Francisco Javier Pérez Rodríguez. Autoría 2020
Mosteiro de Montederramo
Ramón Lorenzo Vázquez. Autoría Maka Pérez. Colaboración 2019