Galicia no tempo de Afonso X
José Miguel  Andrade Cernadas. Edición Simon R. Doubleday. Edición 2021
«Da fonte máis fonda» Historia do vocabulario e outros escritos sobre o idioma galego
Aquilino Iglesia Alvariño. Autoría Rosario Álvarez. Edición Aquilino Iglesia Ferreirós. Edición 2021
Variedades lingüísticas en contacto na Península Ibérica
Francisco Dubert. Edición Vítor Míguez. Edición Xulio Sousa. Edición 2020
Informe sobre os arquivos públicos en Galicia. Unha perspectiva de xénero e feminista
Dolores Pereira Oliveira. Autoría Olimpia López Rodríguez. Autoría Mariám Mariño Costales. Autoría 2019
Textos científicos en galego : 1939-1975
Alfonso Mato. Coordinación Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Dirección 2018
Textos científicos en galego : Os inicios, 1916-1936
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Dirección Alfonso Mato. Coordinación 2016