Lois Tobío
Xulio Ríos. Coordinación 2020
Repensar Iberia
Teresa Albuquerque. Coordinación José Luís Ferreira. Coordinación 2019
Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada
Rosario Álvarez. Coordinación Anxo Angueira. Coordinación María do Cebreiro Rábade. Coordinación Dolores Vilavedra. Coordinación 2014
O século de Xelmírez
Fernando López Alsina. Coordinación Henrique Monteagudo. Coordinación Ramón Villares. Coordinación Ramón Yzquierdo Perrín. Coordinación 2013
Escribir de ciencia en galego
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Edición Xurxo Mariño. Edición 2012
Amor Ruibal Filólogo
Andrés Torres Queiruga. Coordinación Antonio Domínguez Rey. Coordinación Pablo Cano López. Coordinación 2009
Portada de  II Congreso Galego Audiovisual: actas
II Congreso Galego Audiovisual: actas
Mamen Quintas Cruceira. Coordinación Susana Pego Granja. Coordinación Xosé López García. Coordinación 2008