Galicia-Bretaña Olladas Comparadas
Ramón Villares. Edición Jean François Botrel. Edición Christine Rivalan Guégo. Edición 2020
Os exilios ibéricos: unha ollada comparada Nos 70 anos da fundación do Consello de Galiza
Ramón Villares. Edición Alejandro Viana Esperón. Obxecto de estudo Xosé M. Núñez Seixas. Edición Xosé M. Núñez Seixas. Autoría 2017
Rosendo Salvado and the Australian Aboriginal World
Ramón Máiz Suárez. Edición Tiffany Shellam. Edición 2016
Rosendo Salvado e o mundo aborixe de Australia
Ramón Máiz Suárez. Edición Tiffany Shellam. Edición 2016