Galicia no tempo de Afonso X
José Miguel  Andrade Cernadas. Edición Simon R. Doubleday. Edición 2021
Son de Galicia Os coros galegos
Luís Costa Vázquez. Edición Inmaculada López Silva. Edición 2019
Informe sobre os arquivos públicos en Galicia. Unha perspectiva de xénero e feminista
Dolores Pereira Oliveira. Autoría Olimpia López Rodríguez. Autoría Mariám Mariño Costales. Autoría 2019
Arte+mulleres. Creadoras galegas
María Luisa Sobrino Manzanares. Edición 2015