Libro

Galicia no tempo de Afonso X
José Miguel  Andrade Cernadas. Edición Simon R. Doubleday. Edición 2021
Jimena Fernández de la Vega
Antón Álvarez Sousa. Edición 2021
Son de Galicia
Luís Costa Vázquez. Edición Inmaculada López Silva. Edición 2019
Ofrenda lírica á nena Silvia Santiago Conde no día da súa Primeira Comuñón
Afonso Vázquez-Monxardín. Edición Patricia Arias Chachero. Edición 2017
O tempo das mareas. María Casares e Galicia
María Lopo. Autoría Ramón Villares. Presentación 2016
Arte+mulleres. Creadoras galegas
María Luisa Sobrino Manzanares. Edición 2015
Galicia en Cuba
Xosé Neira Vilas. Autoría 2013
Cantigas de Santa María: Códice de Toledo (To)
Afonso X O sabio. Autoría Martha E. Schaffer. Transcrición Henrique Monteagudo. Edición 2010
Portada de  Dicionario enciclopedia do pensamento galego
Dicionario enciclopedia do pensamento galego
Andrés Torres Queiruga. Coordinación Manuel Rivas García. Coordinación 2008
Nos lindeiros da galeguidade: estudio antropolóxico do Val de Fornela
Xosé Manuel González Reboredo. Autoría Luís Costa Vázquez. Autoría Clodio González Pérez. Autoría 2002