Arte+mulleres. Creadoras galegas
María Luisa Sobrino Manzanares. Edición 2015
Textos para a historia das mulleres en Galicia
María Xosé Rodríguez Galdo. Coordinación 1999