Textos científicos en galego : Os inicios, 1916-1936
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Dirección Alfonso Mato. Coordinación 2016
A lingua galega no solpor medieval
Ramón Mariño Paz. Edición Xavier Varela Barreiro. Edición 2016
A comunicación en Galicia 2015
Xosé López García. Coordinación Rosa Aneiros. Coordinación 2016
Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa
Xulio Sousa. Edición Marta Negro Romero. Edición Rosario Álvarez. Edición 2014
Contacto de linguas, hibrididade, cambio Contextos, procesos e consecuencias
Eva Gugenberger. Edición Henrique Monteagudo. Edición Gabriel Rei-Doval. Edición 2013
Análise da acción en política lingüística no ámbito municipal nos últimos anos
Concepción Cochón. Autoría Valentín García Gómez. Autoría Nel Vidal Barral. Autoría 2012