Lingua, sociedade e medios de comunicación en Galicia
Anxo M. Lorenzo Suárez. Autoría Fernando Ramallo. Autoría Håkan Casares. Autoría 2008
A lexicografía galega moderna
Ernesto González Seoane. Edición Antón Santamarina. Edición Xavier Varela Barreiro. Edición 2008
Perspectivas sobre a oralidade
Elisa Fernández Rei. Edición Xosé Luís Regueira. Edición 2008
Os símbolos de Galicia
Xosé Ramón Barreiro Fernández. Edición Ramón Villares. Edición 2007
Documentos da Catedral de Lugo (V. I)
María Xosé Portela Silva. Autoría 2007
Obra poética dispersa de Xoán Manuel Pintos Villar
Xoán Manuel Pintos. Autoría María do Carme Ríos Panisse. Introdución María do Carme Ríos Panisse. Edición María do Carme Ríos Panisse. Notas 2006
Lingua e territorio
Rosario Álvarez. Edición Francisco Dubert. Edición Xulio Sousa. Edición 2006
Portada de O xornal “Galicia” (1922-1926)
O xornal “Galicia” (1922-1926)
Xosé López García. Edición 2004