La emigración en Galicia
Ramón Castro López. Autoría 2019
Son de Galicia
Luís Costa Vázquez-Mariño. Edición Inmaculada López Silva. Edición 2019
Os exilios ibéricos: unha ollada comparada
Ramón Villares. Edición Xosé M. Núñez Seixas. Edición Xosé M. Núñez Seixas. Autoría 2017
O tempo das mareas. María Casares e Galicia
María Lopo. Autoría Ramón Villares. Presentación 2016
Eliseo Pulpeiro. As letras galegas entre dúas ribeiras
Sylvia Pulpeiro. Edición Pablo Rodríguez Fernández. Edición 2016
Emigración e exilio nos Estados Unidos de América: experiencias de Galicia e Azores
Alberto Pena. Coordinación Mário Mesquita. Coordinación Paula Vicente. Coordinación 2015
José Rubia Barcia
José Manuel González Herrán. Edición 2014
Portada de  Estudos Migratorios. Revista Galega de Análise das Migracións. V. IV, N.º 1 e 2 (2011)
Estudos Migratorios. Revista Galega de Análise das Migracións. V. IV, N.º 1 e 2 (2011)
Pilar Cagiao. Secretaría de redacción Xosé M. Núñez Seixas. Secretaría de redacción 2013