Vindicación
José Baña Pose. Autoría 2021
Galicia-Bretaña
Ramón Villares. Edición Jean François Botrel. Edición Christine Rivalan Guégo. Edición 2020
Cousas gallegas
Fortunato Cruces. Autoría 2020
Inventio Mundi
Ofelia Rey Castelao. Comisariado 2019
La emigración en Galicia
Ramón Castro López. Autoría 2019
Son de Galicia
Luís Costa Vázquez. Edición Inmaculada López Silva. Edición 2019
Son de Galicia
Miguel Anxo Seixas. Comisariado 2018