Cousas gallegas
Fortunato Cruces. Autoría 2020
La emigración en Galicia
Ramón Castro López. Autoría 2019
Son de Galicia
Luís Costa Vázquez. Edición Inmaculada López Silva. Edición 2019
Os exilios ibéricos: unha ollada comparada
Ramón Villares. Edición Xosé M. Núñez Seixas. Edición Xosé M. Núñez Seixas. Autoría 2017
O tempo das mareas. María Casares e Galicia
María Lopo. Autoría Ramón Villares. Presentación 2016
Eliseo Pulpeiro. As letras galegas entre dúas ribeiras
Sylvia Pulpeiro. Edición Pablo Rodríguez Fernández. Edición 2016
Emigración e exilio nos Estados Unidos de América: experiencias de Galicia e Azores
Alberto Pena. Coordinación Mário Mesquita. Coordinación Paula Vicente. Coordinación 2015