Galicia no tempo de Afonso X
José Miguel  Andrade Cernadas. Edición Simon R. Doubleday. Edición 2021
«Da fonte máis fonda»
Aquilino Iglesia Alvariño. Autoría Rosario Álvarez. Edición Aquilino Iglesia Ferreirós. Edición 2021
Vindicación
José Baña Pose. Autoría 2021
Variedades lingüísticas en contacto na Península Ibérica
Francisco Dubert. Edición Vítor Míguez. Edición Xulio Sousa. Edición 2020
Calen barbas, falen cartas
Rosario Álvarez. Edición Ernesto González Seoane. Edición 2020
Lois Tobío
Xulio Ríos. Coordinación 2020
Farsa das zocas
Ricardo Carballo Calero. Autoría 2020
O valor do portugués en Galicia
Håkan Casares. Coordinación 2020
Libro do Portovello
Beatriz Vaquero Díaz. Autoría Francisco Javier Pérez Rodríguez. Autoría 2020