La emigración en Galicia
Ramón Castro López. Autoría 2019
Son de Galicia Os coros galegos
Luís Costa Vázquez. Edición Inmaculada López Silva. Edición 2019
Os exilios ibéricos: unha ollada comparada Nos 70 anos da fundación do Consello de Galiza
Ramón Villares. Edición Xosé M. Núñez Seixas. Edición Xosé M. Núñez Seixas. Autoría 2017
Rosendo Salvado and the Australian Aboriginal World
Ramón Máiz Suárez. Edición Tiffany Shellam. Edición 2016
Rosendo Salvado e o mundo aborixe de Australia
Ramón Máiz Suárez. Edición Tiffany Shellam. Edición 2016