Arte+mulleres. Creadoras galegas
María Luisa Sobrino Manzanares. Edición 2015
Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada
Rosario Álvarez. Coordinación Anxo Angueira. Coordinación María do Cebreiro Rábade. Coordinación Dolores Vilavedra. Coordinación 2014
Galicia en Cuba
Xosé Neira Vilas. Autoría 2013
Cantares para Rosalía
María do Cebreiro Rábade. Edición Dolores Vilavedra. Edición 2013
A constitución de 1812 en lingua galega
Ramón Máiz Suárez. Edición Ramón Villares. Edición 2012
O idioma galego na sociedade
Henrique Monteagudo. Dirección 2011
Cantigas de Santa María: Códice de Toledo (To)
Afonso X O sabio. Autoría Martha E. Schaffer. Transcrición Henrique Monteagudo. Edición 2010