Arte+mulleres. Creadoras galegas
María Luisa Sobrino Manzanares. Edición 2015
Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada Febreiro - Xuño 2013
Rosario Álvarez. Coordinación Anxo Angueira. Coordinación María do Cebreiro Rábade. Coordinación Dolores Vilavedra. Coordinación 2014
Cantares para Rosalía Nove poetas galegas dialogan cos seus versos
María do Cebreiro Rábade. Edición Dolores Vilavedra. Edición 2013