Deseñando horizontes.
Carlos-Caetano Biscainho-Fernandes. Edición Carlos Lorenzo Pérez. Edición Francisco Oti Ríos. Edición Dolores Vilavedra. Edición 2022
Unha nova xeración de lumes?
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Coordinación 2021
Galicia-Bretaña
Ramón Villares. Edición Jean François Botrel. Edición Christine Rivalan Guégo. Edición 2020
Lois Tobío
Xulio Ríos. Coordinación 2020
Os exilios ibéricos: unha ollada comparada
Ramón Villares. Edición Xosé M. Núñez Seixas. Edición Xosé M. Núñez Seixas. Autoría 2017
O século de Xelmírez
Fernando López Alsina. Coordinación Henrique Monteagudo. Coordinación Ramón Villares. Coordinación Ramón Yzquierdo Perrín. Coordinación 2013
Escribir de ciencia en galego
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Edición Xurxo Mariño. Edición 2012
Amarras de tinta
Xosé M. Núñez Seixas. Coordinación Domingo L. González Lopo. Coordinación 2011