Amor Ruibal Filólogo
Andrés Torres Queiruga. Coordinación Antonio Domínguez Rey. Coordinación Pablo Cano López. Coordinación 2009
Costumbres populares
José Casal y Lois. Autoría Xosé Fuentes. Edición Xosé Fuentes. Estudo introdutorio Xosé Fuentes. Transcrición Xosé Fuentes. Notas 2008
La feria del mundo
Ramón Suárez Picallo. Autoría Edmundo Moure Rojas. Compilación Edmundo Moure Rojas. Edición Carmen Norambuena. Compilación Carmen Norambuena. Edición Rosa Aneiros. Coordinación Xosé López García. Coordinación 2008
Portada de  II Congreso Galego Audiovisual: actas
II Congreso Galego Audiovisual: actas
Mamen Quintas Cruceira. Coordinación Susana Pego Granja. Coordinación Xosé López García. Coordinación 2008
A lexicografía galega moderna
Ernesto González Seoane. Edición Antón Santamarina. Edición Xavier Varela Barreiro. Edición 2008
Lingua, sociedade e medios de comunicación en Galicia
Anxo M. Lorenzo Suárez. Autoría Fernando Ramallo. Autoría Håkan Casares. Autoría 2008
Portada de A natureza ameazada 2004
A natureza ameazada 2004
Ernesto Viéitez. Edición José Miguel Rey Salgado. Edición Alfonso Zulueta. Presentación 2008
Perspectivas sobre a oralidade
Elisa Fernández Rei. Edición Xosé Luís Regueira. Edición 2008
Actas do II Congreso Galego Audiovisual
Xosé López García. Coordinación Mamen Quintas Cruceira. Coordinación Susana Pego Granja. Coordinación 2007
Comunicación e Cultura en Galicia e Portugal
Xosé López García. Coordinación Rosa Aneiros. Coordinación 2007
Portada de  Comunicación e cultura en Galicia e Portugal.
Comunicación e cultura en Galicia e Portugal.
Xosé López García. Coordinación Rosa Aneiros. Coordinación 2006
Os incendios forestais en Galicia
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Coordinación Plácido Baamonde. Coordinación 2006
Lingua e territorio
Rosario Álvarez. Edición Francisco Dubert. Edición Xulio Sousa. Edición 2006
Obra poética dispersa de Xoán Manuel Pintos Villar
Xoán Manuel Pintos. Autoría María do Carme Ríos Panisse. Introdución María do Carme Ríos Panisse. Edición María do Carme Ríos Panisse. Notas 2006
Polas catro témporas
Antonio Fraguas. Autoría Xosé López García. Edición Rosa Aneiros. Edición Daniel Salgado. Edición 2006
Lorenzo Varela en revistas culturais de México e Bos Aires
Lorenzo Varela. Autoría Xosé López García. Coordinación Rosa Aneiros. Coordinación María Antonia Pérez Rodríguez. Compilación 2005
Norma lingüística e variación
Rosario Álvarez. Edición Henrique Monteagudo. Edición 2005
Actas do I Congreso Internacional “Curros Enríquez e o Seu Tempo”
Xesús Alonso Montero. Edición Henrique Monteagudo. Edición Begoña Tajes. Edición 2004
Actas do I Congreso Internacional “Curros Enríquez e o Seu Tempo”
Xesús Alonso Montero. Edición Henrique Monteagudo. Edición Begoña Tajes. Edición 2004
A arte dramática e función docente
José Antonio Caride. Autoría Felipe Trillo. Autoría Manuel F. Vieites. Autoría 2004
Cultura e participación
Xan Bouzada. Coordinación 2004
A investigación e o ensino do xornalismo no espazo luso-galego
Xosé López García. Coordinación Jorge Pedro Sousa. Coordinación 2004
A estandarización do léxico
María Álvarez de la Granja. Edición Ernesto González Seoane. Edición 2003
O proceso de normalización do idioma galego (1980-2000)
Henrique Monteagudo. Coordinación Xan Bouzada. Coordinación 2003
Dialectoloxía e léxico
Rosario Álvarez. Edición Xulio Sousa. Edición Francisco Dubert. Edición 2002
Galicia-Finlandia: modos de pensar
Margarita Ledo. Coordinación Tapio Varis. Coordinación 2002
Nos lindeiros da galeguidade: estudio antropolóxico do Val de Fornela
Xosé Manuel González Reboredo. Autoría Luís Costa Vázquez. Autoría Clodio González Pérez. Autoría 2002
O Proceso de normalización do idioma galego (1980-2000)
Xan Bouzada. Autoría Agustín Fernández Paz. Autoría Anxo M. Lorenzo Suárez. Autoría Henrique Monteagudo. Coordinación Xan Bouzada. Coordinación 2002
O proceso de normalización lingüística do idioma galego (1980-2000)
Henrique Monteagudo. Coordinación Xan Bouzada. Coordinación 2002
Portada de  Reflexiones literarias para una Biblioteca Real
Reflexiones literarias para una Biblioteca Real
Frei Martín Sarmiento. Autoría José Santos. Edición José Santos. Estudo 2002
Reflexiones literarias para una Biblioteca Real
Frei Martín Sarmiento. Autoría José Santos. Edición José Santos. Estudo 2002