Calen barbas, falen cartas
Rosario Álvarez. Edición Ernesto González Seoane. Edición 2020
Cultura, sentido e política
Ramón Máiz Suárez. Compilación 2019
Antroponimia e lexicografía
Ana Isabel Boullón. Edición 2018
Estudos sobre o cambio lingüístico no galego actual
Elisa Fernández Rei. Edición Xosé Luís Regueira. Edición 2017
A lingua galega no solpor medieval
Ramón Mariño Paz. Edición Xavier Varela Barreiro. Edición 2016
Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa
Xulio Sousa. Edición Marta Negro Romero. Edición Rosario Álvarez. Edición 2014
Contacto de linguas, hibrididade, cambio
Eva Gugenberger. Edición Henrique Monteagudo. Edición Gabriel Rei-Doval. Edición 2013
O(s) sentido(s) da(s) cultura(s)
Ramón Máiz Suárez. Compilación 2012
Creación artística e identidades culturais
María Luisa Sobrino Manzanares. Coordinación 2009
Galicia na sociedade do coñecemento
Xosé Carlos Arias. Coordinación Domingo Docampo. Coordinación 2009
Olladas críticas sobre a paisaxe
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Coordinación Federico López Silvestre. Coordinación 2009
Sociedades plurilingües
Henrique Monteagudo. Coordinación 2009