La emigración en Galicia
Ramón Castro López. Autoría 2019
Repensar Iberia
Teresa Albuquerque. Coordinación José Luís Ferreira. Coordinación 2019
Son de Galicia
Luís Costa Vázquez-Mariño. Edición Inmaculada López Silva. Edición 2019
Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa
Xulio Sousa. Edición Marta Negro Romero. Edición Rosario Álvarez Blanco. Edición 2014
Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada
Rosario Álvarez Blanco. Coordinación Anxo Angueira. Coordinación María do Cebreiro Rábade. Coordinación Dolores Vilavedra. Coordinación 2014
Sociedades plurilingües
Henrique Monteagudo. Coordinación 2009
Na nosa lyngoage galega
Ana Isabel Boullón. Edición 2007
Lingua e territorio
Rosario Álvarez Blanco. Edición Francisco Dubert. Edición Xulio Sousa. Edición 2006