Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa
Xulio Sousa. Edición Marta Negro Romero. Edición Rosario Álvarez Blanco. Edición 2014
Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada
Rosario Álvarez Blanco. Coordinación Anxo Angueira. Coordinación María do Cebreiro Rábade. Coordinación Dolores Vilavedra. Coordinación 2014
Sociedades plurilingües
Henrique Monteagudo. Coordinación 2009
Na nosa lyngoage galega
Ana Isabel Boullón. Edición 2007
Lingua e territorio
Rosario Álvarez Blanco. Edición Francisco Dubert. Edición Xulio Sousa. Edición 2006
Norma lingüística e variación
Rosario Álvarez Blanco. Edición Henrique Monteagudo. Edición 2005
A lingua galega, historia e actualidade (v. I)
Rosario Álvarez Blanco. Edición Francisco Fernández Rei. Edición Antón Santamarina. Edición 2004
A lingua galega, historia e actualidade (v. IV)
Rosario Álvarez Blanco. Edición Francisco Fernández Rei. Edición Antón Santamarina. Edición 2004
A lingua galega: historia e actualidade (v. II)
Rosario Álvarez Blanco. Edición Francisco Fernández Rei. Edición Antón Santamarina. Edición 2004
A lingua galega: historia e actualidade (v. III)
Rosario Álvarez Blanco. Edición Francisco Fernández Rei. Edición Antón Santamarina. Edición 2004
O proceso de normalización do idioma galego (1980-2000)
Henrique Monteagudo. Coordinación Xan Bouzada. Coordinación 2003
Dialectoloxía e léxico
Rosario Álvarez Blanco. Edición Xulio Sousa. Edición Francisco Dubert. Edición 2002
Portada de O Padre Sarmiento e o seu tempo
O Padre Sarmiento e o seu tempo
Andratx Badia. Asesoramento 2002