Estudos sobre o cambio lingüístico no galego actual
Elisa Fernández Rei. Edición Xosé Luís Regueira. Edición 2017
Contacto de linguas, hibrididade, cambio
Eva Gugenberger. Edición Henrique Monteagudo. Edición Gabriel Rei-Doval. Edición 2013
Lingua e territorio
Rosario Álvarez Blanco. Edición Francisco Dubert. Edición Xulio Sousa. Edición 2006
Norma lingüística e variación
Rosario Álvarez Blanco. Edición Henrique Monteagudo. Edición 2005
A lingua galega, historia e actualidade (v. IV)
Rosario Álvarez Blanco. Edición Francisco Fernández Rei. Edición Antón Santamarina Fernández. Edición 2004
Dialectoloxía e léxico
Rosario Álvarez Blanco. Edición Xulio Sousa. Edición Francisco Dubert. Edición 2002