A lexicografía galega moderna
Ernesto González Seoane. Edición Antón Santamarina Fernández. Edición Xavier Varela Barreiro. Edición 2008
Perspectivas sobre a oralidade
Elisa Fernández Rei. Edición Xosé Luís Regueira. Edición 2008
Lingua e territorio
Rosario Álvarez Blanco. Edición Francisco Dubert. Edición Xulio Sousa. Edición 2006
A lingua galega, historia e actualidade (v. I)
Rosario Álvarez Blanco. Edición Francisco Fernández Rei. Edición Antón Santamarina Fernández. Edición 2004
A lingua galega, historia e actualidade (v. IV)
Rosario Álvarez Blanco. Edición Francisco Fernández Rei. Edición Antón Santamarina Fernández. Edición 2004
A lingua galega: historia e actualidade (v. II)
Rosario Álvarez Blanco. Edición Francisco Fernández Rei. Edición Antón Santamarina Fernández. Edición 2004
A lingua galega: historia e actualidade (v. III)
Rosario Álvarez Blanco. Edición Francisco Fernández Rei. Edición Antón Santamarina Fernández. Edición 2004
Portada de  Carlos Casares
Carlos Casares
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Coordinación Henrique Monteagudo. Coordinación 2003
A estandarización do léxico
María Álvarez de la Granja. Edición Ernesto González Seoane. Edición 2003
A nosa fala
Francisco Fernández Rei. Edición Carme Hermida. Edición 2003