Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada
Rosario Álvarez Blanco. Coordinación Anxo Angueira. Coordinación María do Cebreiro Rábade. Coordinación Dolores Vilavedra. Coordinación 2014
A lexicografía galega moderna
Ernesto González Seoane. Edición Antón Santamarina Fernández. Edición Xavier Varela Barreiro. Edición 2008
A comunicación en Galicia 2004
Xosé López García. Coordinación 2004
A lingua galega: historia e actualidade (v. II)
Rosario Álvarez Blanco. Edición Francisco Fernández Rei. Edición Antón Santamarina Fernández. Edición 2004
A nosa fala
Francisco Fernández Rei. Edición Carme Hermida. Edición 2003
Portada de A nosa fala
A nosa fala
Francisco Fernández Rei. Edición Carme Hermida. Edición Miruca Parga. Colaboración Alfonso Xabier Canosa. Colaboración 1996
Portada de  Orixe e formación da cidade de Ourense
Orixe e formación da cidade de Ourense
Xesús Ferro Couselo. Autoría Carme Hermida. Locución 1996
Portada de  Nacemento, casamento e morte en Galicia
Nacemento, casamento e morte en Galicia
Xosé Manuel González Reboredo. Coordinación Xosé Ramón Mariño Ferro. Notas Carme Hermida. Transcrición Manuel Lado. Transcrición Gabriel Rei-Doval. Transcrición Carme Hermida. Tradución Manuel Lado. Tradución Gabriel Rei-Doval. Tradución Carme Hermida. Versión galega Manuel Lado. Versión galega Gabriel Rei-Doval. Versión galega 1990