Estudos sobre o cambio lingüístico no galego actual
Elisa Fernández Rei. Edición Xosé Luís Regueira. Edición 2017
Amor Ruibal Filólogo
Andrés Torres Queiruga. Coordinación Antonio Domínguez Rey. Coordinación Pablo Cano López. Coordinación 2009
Na nosa lyngoage galega
Ana Isabel Boullón. Edición 2007
A lingua galega, historia e actualidade (v. I)
Rosario Álvarez Blanco. Edición Francisco Fernández Rei. Edición Antón Santamarina Fernández. Edición 2004
A lingua galega: historia e actualidade (v. II)
Rosario Álvarez Blanco. Edición Francisco Fernández Rei. Edición Antón Santamarina Fernández. Edición 2004
A estandarización do léxico
María Álvarez de la Granja. Edición Ernesto González Seoane. Edición 2003